Додавання правил контролю пристроїв

Правило контролю пристроїв визначає дію, що виконується після підключення до комп’ютера пристрою, який відповідає критеріям правила.

CONFIG_DEVMON_RULE_EDIT_DLG

Введіть у поле Ім’я опис правила, щоб спростити його розпізнавання. Натисніть перемикач Правило ввімкнено, щоб увімкнути чи вимкнути правило. Це може знадобитися, якщо не потрібно видаляти правило остаточно.

Тип пристрою

Вибір типу зовнішнього пристрою в розкривному меню (дисковий накопичувач, портативний пристрій, Bluetooth, FireWire тощо). Інформація про типи пристроїв надходить від операційної системи. Її можна переглянути в диспетчері пристроїв системи, попередньо під’єднавши пристрій до комп’ютера. До пристроїв збереження даних належать зовнішні диски та традиційні пристрої для читання карток пам’яті, які під’єднуються через USB або FireWire. До пристроїв для читання смарт-карток належать пристрої з підтримкою смарт-карток із вбудованою мікросхемою, зокрема SIM-картки або картки автентифікації. Прикладами пристроїв обробки зображень є сканери або фотокамери. Оскільки такі пристрої надають інформацію лише про свої дії, але не про користувачів, їх можна заблокувати лише повністю.

Дія

Ви можете дозволяти й забороняти доступ до пристроїв, не призначених для зберігання даних. Натомість правила, які стосуються пристроїв для зберігання даних, дають змогу вибрати одне з наведених нижче налаштувань.

Читання/запис – повний доступ до пристрою.
Блокування – заборона доступу до пристрою.
Лише читання – доступ лише для читання даних, збережених на пристрої.
Попереджати – під час кожного підключення пристрою користувач отримуватиме сповіщення про виконану дію (дозволено/заблоковано), а в журналі фіксуватиметься відповідний запис. Пристрої не запам’ятовуються: сповіщення відображається щоразу, навіть коли підключається один і той самий пристрій.

Зверніть увагу: для деяких типів пристроїв доступні не всі дії (дозволи). Для пристроїв, призначених для зберігання даних, доступні всі чотири дії. Для пристроїв, не призначених для зберігання даних, доступні лише три дії (наприклад, дія Лише читання недоступна для пристроїв Bluetooth, тому до них можна застосувати лише функції надання доступу, блокування чи попередження користувача).

Тип критеріїв – виберіть Група пристроїв або Пристрій.

За допомогою наведених нижче додаткових параметрів можна налаштовувати правила й оптимізувати їх для окремих пристроїв. (не залежать від регістру).

Постачальник – фільтрація за іменем постачальника чи ідентифікатором.
Модель – поточне ім’я пристрою.
Серійний номер – номер, який є в більшості зовнішніх носіїв. Якщо це компакт-/DVD-диск, серійний номер відповідає конкретному носію, а не пристрою для його читання.

ПРИМІТКА. Якщо певні параметри не вказано, під час застосування правила система ігноруватиме відповідні поля. В усіх полях параметри фільтрації вводяться без урахування регістру. Символи узагальнення (*, ?) не підтримуються.

ПОРАДА. Щоб переглянути інформацію про пристрій, створіть для нього спеціальне правило, під’єднайте пристрій до комп’ютера та відкрийте журнал контролю пристроїв.

Рівень критичності

Програма ESET Smart Security записує важливі події в журнал, який можна відкрити безпосередньо в головному меню. Натисніть Інструменти > Інші інструменти > Журнали, а потім виберіть Контроль пристроїв у розкривному меню Журнал.

Завжди – у журнал записуються всі події.
Діагностика – у журнал записується інформація, необхідна для оптимізації програми.
Інформація – записуються інформаційні повідомлення, зокрема сповіщення про успішне оновлення, і всі перелічені вище елементи.
Попередження – записуються всі критичні помилки та попередження.
Нічого – ніякі дані не фіксуватимуться.

Можна обмежувати правила для окремих користувачів або для груп, додаючи їх до Списку користувачів.

Додати – відкриває діалогове вікно Типи об’єкта: користувачі або групи, де можна вибрати потрібних користувачів.
Видалити – видаляє вибраного користувача зі списку фільтрації.

ПРИМІТКА. За допомогою правил користувача можна фільтрувати всі необхідні пристрої (наприклад, пристрої обробки зображень не надають інформацію про користувачів, а лише повідомляють про дії).