Виявлений пристрій

За допомогою кнопки Заповнити можна переглянути короткі відомості про всі наразі підключені пристрої, зокрема: їх тип, постачальника, модель і серійний номер (якщо доступно).

Якщо вибрати певний елемент зі списку виявлених пристроїв і натиснути OK, відобразиться вікно редактора правил із попередньо визначеною інформацією (усі налаштування можна коригувати).