Список програм, до яких застосовуються фільтри SSL

Список програм, до яких застосовуються фільтри SSL можна використовувати для коригування поведінки ESET Smart Security стосовно окремих сертифікатів SSL, а також для запам’ятовування вибраних дій, коли в розділі Режим фільтрації протоколу SSL вибрано параметр Інтерактивний режим. Список можна переглянути й відредагувати в меню Додаткові параметри (F5) > Інтернет і електронна пошта > SSL > Список програм, до яких застосовуються фільтри SSL.

Вікно Список програм, до яких застосовуються фільтри SSL складається з наведених нижче елементів.

Стовпці

Програма – ім’я програми.

Перевірка виберіть Перевіряти чи Ігнорувати щоб перевіряти або ігнорувати зв’язок. Виберіть Автоматично, щоб в автоматичному режимі виконувалася перевірка, а в інтерактивному система зверталася за вказівками користувача. Виберіть Запитувати, щоб система завжди зверталася за вказівками до користувача.

Елементи керування

Додати – додати відфільтровані програми.

Змінити – виберіть сертифікат, який потрібно налаштувати, і натисніть Змінити.

Видалити – виберіть сертифікат, який потрібно видалити, і натисніть Видалити.

OK/Скасувати – натисніть OK, щоб зберегти зміни, або виберіть Скасувати, щоб залишити налаштування без змін.