Список розширень файлів, виключених із перевірки

Розширення – це частина імені файлу, відокремлена крапкою. Розширення визначає тип і вміст файлу. Цей розділ налаштування параметрів підсистеми ThreatSense дає змогу визначити типи файлів, які потрібно сканувати.

За замовчуванням перевіряються всі файли, незалежно від розширення. Будь-яке розширення можна додати до списку файлів, виключених із перевірки.

Іноді доцільно виключити з перевірки певні типи файлів, якщо сканування таких файлів заважає належній роботі відповідних програм. Наприклад, рекомендується виключати файли з розширеннями .edb, .eml і .tmp в разі використання серверів Microsoft Exchange.

За допомогою кнопок Додати та Видалити можна дозволити або заборонити сканування файлів із певними розширеннями. Щоб додати до списку нове розширення, натисніть Додати, введіть розширення в пусте поле й натисніть OK. Якщо вибрати параметр Ввести кілька значень, можна вказати кілька розширень файлів, розділяючи їх рискою, комою або крапкою з комою. Якщо активовано множинний вибір, розширення відобразяться в списку. Щоб видалити розширення зі списку, виберіть його та натисніть Видалити. Щоб відредагувати вибране розширення, натисніть Змінити.

Можна використовувати спеціальні символи * (зірочка) і ? (знак запитання). Зірочка замінює будь-яку послідовність символів, а знак запитання – будь-який окремий символ.