Сповіщення електронною поштою

ESET Smart Security може автоматично надсилати сповіщення електронною поштою, якщо відбулася подія з вибраним рівнем детальності. Увімкніть параметр Відправляти сповіщення про події електронною поштою, щоб активувати відповідну функцію.

CONFIG_NOTICE

Сервер SMTP

SMTP-сервер – сервер SMTP для надсилання сповіщень (наприклад, smtp.provider.com:587, попередньо визначений порт – 25).

ПРИМІТКА. Сервери SMTP із шифруванням за протоколом TLS підтримуються ESET Smart Security.

Ім’я користувача й пароль – якщо SMTP-сервер вимагає автентифікації, у ці поля слід ввести дійсні ім’я користувача та пароль, які надають доступ до SMTP-сервера.

Адреса відправника – у цьому полі слід указати адресу відправника, що відображатиметься в заголовку сповіщень електронною поштою.

Адреса отримувача – у цьому полі слід указати адресу отримувача, що відображатиметься в заголовку сповіщень електронною поштою.

У розкривному меню Мінімальна детальність повідомлень можна вибрати початковий рівень важливості сповіщень, які потрібно надсилати.

Діагностика – записування інформації, необхідної для оптимізації програми, і всіх зазначених вище елементів.
Інформаційні записи – записуються інформаційні повідомлення (наприклад, про нестандартні події в мережі), зокрема сповіщення про успішне оновлення, і всі зазначені вище елементи.
Попередження – записуються всі критичні помилки та попередження (наприклад, антируткіт не працює належним чином або не вдалося здійснити оновлення).
Помилки – записуються помилки (наприклад, захист документів не запущено) і критичні помилки.
Критичні помилки – записуються лише критичні помилки (наприклад, помилка запуску антивірусного захисту або інфікування системи).

Увімкнути TLS – активується надсилання повідомлень про загрози та сповіщень із підтримкою шифрування TLS.

Інтервал, через який надсилатимуться нові сповіщення електронною поштою (хв) – інтервал у хвилинах, через який електронною поштою надсилатимуться нові сповіщення. Якщо вибрати 0, сповіщення надходитимуть миттєво.

Надсилати кожне сповіщення окремим електронним листом – якщо ввімкнено, кожне сповіщення надсилатиметься окремо. Їх може надійти чимало за короткий проміжок часу.

Формат повідомлень

Формат повідомлень про події – формат повідомлень про події, що відображаються на віддалених комп’ютерах.

Формат попереджень про загрози – визначений за замовчуванням формат повідомлень про загрози та сповіщень. Ми не рекомендуємо змінювати цей формат. Проте за деяких обставин (наприклад, якщо використовується автоматична система обробки електронної пошти) може виникнути необхідність змінити формат повідомлень.

Використовувати символи місцевого алфавіту – перетворює текст повідомлення електронної пошти на кодування символів ANSI, залежно від регіональних параметрів Windows (наприклад, windows-1250). Якщо не встановити цей прапорець, повідомлення буде перетворено та закодовано з використанням ACSII (7-біт) (наприклад, "á" буде замінено на "a", а невідомі символи – на "?").

Використовувати місцеве кодування символів – джерело повідомлення електронної пошти буде закодовано у формат Quoted-printable (QP), який використовує символи ASCII та може правильно передати спеціальні символи національного алфавіту електронною поштою у 8-бітному форматі (áéíóú).