Інше

У розділі Інше можна налаштувати наведені нижче параметри.

Реєструвати всі об’єкти – якщо цей параметр вибрано, у журналі будуть відображені всі проскановані файли, навіть неінфіковані. Наприклад, якщо проникнення знайдено в архіві, у журналі будуть перелічені також чисті файли, які містилися в ньому.

Увімкнути Smart-оптимізацію – коли Smart-оптимізацію ввімкнуто, система використовує оптимальні параметри для забезпечення найефективнішого рівня сканування, одночасно підтримуючи найвищу швидкість цього процесу. Різноманітні модулі захисту виконують інтелектуальне сканування, використовуючи різні методи й застосовуючи їх до відповідних типів файлів. Якщо Smart-оптимізацію вимкнуто, під час сканування застосовуються лише визначені користувачем у ядрі ThreatSense параметри для окремих модулів.