Проксі-сервер HTTP

Щоб отримати доступ до параметрів проксі-сервера для певного профілю оновлення, виберіть елемент Оновлення в дереві Додаткові параметри (F5) і натисніть Проксі-сервер HTTP. Натисніть розкривне меню Режим проксі-сервера та виберіть одну із трьох наведених нижче опцій.

Не використовувати проксі-сервер
Підключення через проксі-сервер
Використовувати глобальні параметри проксі-сервера

У разі вибору параметра Використовувати глобальні параметри проксі-сервера програма використовуватиме параметри проксі-сервера, уже вказані в гілці Інструменти > Проксі-сервер дерева додаткових параметрів.

Виберіть параметр Не використовувати проксі-сервер, щоб указати, що для оновлення ESET Smart Security не потрібно використовувати проксі-сервер.

Параметр Підключення через проксі-сервер слід вибрати в наведених нижче випадках.

Якщо цей проксі-сервер потрібно використовувати для оновлення ESET Smart Security і він відрізняється від зазначеного в глобальних параметрах (Інструменти > Проксі-сервер). У такому випадку відповідні параметри потрібно вказати тут: Проксі-сервер (адреса), Порт зв’язку (3128 за замочуванням), а також Ім’я користувача й Пароль для доступу до проксі-сервера (якщо потрібно).
Якщо параметри проксі-сервера для загального використання не було встановлено, а програма ESET Smart Security здійснюватиме підключення до проксі-сервера для здійснення оновлень.
Якщо комп’ютер підключено до Інтернету через проксі-сервер. Під час інсталяції програми значення параметрів беруться з конфігурації Internet Explorer, проте якщо вони згодом змінюються (наприклад, ви звертаєтеся до іншого постачальника послуг Інтернету), переконайтеся, що параметри проксі-сервера HTTP в цьому вікні вказано правильно. У протилежному випадку програма не зможе підключитися до серверів оновлень.

За замовчування для проксі-сервера застосовується параметр Використовувати глобальні параметри проксі-сервера.

ПРИМІТКА. Дані автентифікації (Ім’я користувача й Пароль) використовуються для отримання доступу до проксі-сервера. Заповнюйте ці поля, лише якщо ім’я користувача та пароль вимагаються. Пам’ятайте, що в ці поля не слід вводити пароль/ім’я користувача в ESET Smart Security. Їх потрібно заповнювати, лише якщо ви точно знаєте, що для доступу до Інтернету через проксі-сервер потрібен пароль.