Віддалена сторона

Порт – номери віддалених портів. Якщо номери не зазначено, правило застосовуватиметься до всіх портів. Можна додати один комунікаційний порт або вказати діапазон.

IP-адреса – дає змогу додати віддалену адресу, діапазон адрес або підмережу. Адреса, діапазон адрес/підмережа або віддалена зона, до яких застосовується правило. Якщо значення не введено, правило застосовуватиметься до всіх зв’язків.

Зони – список доданих зон.

Додати – додати зону, вибравши її з розкривного меню. Щоб створити зону, перейдіть на вкладку Параметри зони.

Видалити – видалити зони зі списку.

DIALOG_EPFW_RULE_CREATE_REMOTE