Фільтрація журналу

У журналах зберігається інформація про важливі системні події. Функція фільтрації журналу дає змогу переглянути записи подій певного типу. Виберіть потрібні типи записів і клацніть OK.

Нижче перелічені найчастіше використовувані типи журналів.

Діагностика – запис інформації, необхідної для оптимізації програми, і всіх зазначених вище елементів.
Інформаційні записи – запис інформаційних повідомлень, включно зі сповіщеннями про успішне оновлення, і всіх зазначених вище елементів.
Попередження – запис усіх критичних помилок і попереджувальних повідомлень.
Помилкизапис таких помилок, як "Помилка під час завантаження файлу", і критичних помилок.
Критичні помилки – запис лише критичних помилок (помилка запуску антивірусного захисту, персонального брандмауера тощо).

Усі типи запису – цей параметр дасть змогу вибрати всі Типи запису.

Увімкнути Smart-фільтрацію – фільтрація зі стандартними параметрами ESET (рекомендується).  Для уникнення плутанини деякі події, що не є важливими для користувача, не відображатимуться.