Параметри

На вкладці Параметри наведено загальні відомості про модулі захисту, описані тут. Натисніть один із компонентів, щоб налаштувати додаткові параметри відповідного модуля захисту.