Навігація в ESET SysInspector

ESET SysInspector розподіляє інформацію різних типів по кількох базових розділах – вузлах. Якщо доступно, можна переглянути додаткові відомості, розгорнувши кожен вузол на його вкладені вузли. Щоб розгорнути або згорнути вузол, двічі клацніть його назву чи позначку SINSP_NAVIGATING або SINSP_NAVIGATING_01 поруч із назвою вузла. Переміщаючись структурою дерева вузлів і вкладених вузлів у вікні навігації, можна переглянути різні відомості з кожного вузла у вікні опису. Вибираючи елементи у вікні опису, можна переглянути додаткові відомості щодо кожного з них у вікні подробиць.

Нижче наведено огляд основних вузлів у вікні навігації та відповідної інформації у вікнах опису та подробиць.

Запущені процеси

Цей вузол містить інформацію про програми та процеси, які виконувалися під час створення журналу. У вікні опису можна знайти додаткові відомості про кожен процес: динамічні бібліотеки, використовувані процесом, їх місце розташування в системі, ім’я постачальника програми та рівень ризику файлу.

Вікно подробиць містить додаткову інформацію про елементи, вибрані у вікні опису, наприклад розмір файлу або його геш.

ПРИМІТКА. Операційна система складається з кількох важливих компонентів рівня ядра, які постійно працюють, надаючи можливість використовувати основні функції іншим програмам користувача. У деяких випадках такі процеси відображаються в ESET SysInspector у вигляді шляху до файлу, який починається з \??\. Ці символи забезпечують оптимізацію перед запуском цих процесів; вони безпечні для системи.

Мережеві підключення

Вікно опису містить список процесів і програм, які взаємодіють через мережу з використанням протоколу, вибраного у вікні навігації (TCP або UDP), а також віддалену адресу, до якої підключена програма. Також можна перевірити IP-адреси DNS-серверів.

Вікно подробиць містить додаткову інформацію про елементи, вибрані у вікні опису, наприклад розмір файлу або його геш.

Важливі розділи реєстру

Список вибраних розділів реєстру, з якими часто пов’язані різні системні проблеми, наприклад значення, що вказують на програми запуску, додаткові компоненти браузера тощо.

У вікні опису можна довідатися, які файли пов’язані з певними розділами реєстру. Додаткові відомості можна переглянути у вікні подробиць.

Служби

Вікно опису містить список файлів, зареєстрованих як служби Windows. Порядок запуску служб, а також певні відомості про файли можна переглянути у вікні подробиць.

Драйвери

Список драйверів, інстальованих у системі.

Критичні файли

У вікні опису наведено вміст критично важливих файлів операційної системи Microsoft Windows.

Заплановані системні завдання

Містить список завдань, ініційованих планувальником завдань Windows через визначений час/проміжок.

Інформація про систему

Містить докладну інформацію про обладнання та програмне забезпечення, а також відомості щодо змінних системного середовища, прав користувача та журналів системних подій.

Інформація про файл

Список важливих системних файлів і файлів у папці Program Files. Додаткову інформацію про конкретні файли можна переглянути у вікнах опису й подробиць.

Про програму

Відомості про версію ESET SysInspector і список модулів програми.